Прочетете внимателно условията за ползване на нашия електронен магазин.

Ако решите да го ползвате, е необходимо да направите регистрация. Това означава, че сте съгласни с нашите условия.
Това е информационно – търговска система на Nuts.bg. Фирмата има правото по всяко време да променя съдържанието й и начина на достъп до информацията в нея, както и да прекрати използването й при неправомерен достъп, при некоректни действия и такива, противоречащи на законите в страната. Всеки един регистриран потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на магазина, от първоначалното влизане до напускането му.

Необходими условия, за да се направи поръчка:
1. Валиден email адрес.
2. Вярно попълнени адреси за доставка и фактуриране.
3. Вярно попълнени данни за контакт.

Активирането на поръчката на определена стока става чрез натискане на бутона „Поръчвам“.
Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор клиента и nuts.bg
При направена от вас поръчка, ще получите потвърждение на поръчката на посочения от вас e-mail адрес.

Ограничения
Потребителите на магазина нямат право:
1. Да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на bali-tea.com.
2. Да ползват автоматизирани системи за зареждане (download) на каквато и да било информация от nuts.bg
3. Да претоварват системата с фиктивни заявки или друга информация (flood).
4. Потребителите нямат право да ползват screenshot на nuts.bg без изрично разрешение на Nuts.bg
Този електронен магазин съдържа линкове към други сайтове. Nuts.bg не носи отговорност за тяхното съдържание.

 

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА
1. Клиент, поръчал стока през електронния магазин nuts.bg и получил същата по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:
– при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;
– доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента;
– цената не съответства на оферираната;
– при условията на чл.69,ал.3 от ЗЗППТ;
– рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.
Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.
2. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира, или да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи и срокове: САМО И ЕДИНСТВЕНО, ако стоката не е разопакована и се връща във вида, в който е получена. При разопаковане на продуктите, фирмата не връща заплатената стока.
2.2. В случаите, предвидени в чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.

ДРУГИ УСЛОВИЯ
Bali-tea.com не носи отговорност:
1. За пропуснати ползи имащи отношение към актуалността и съдържанието на изложените в сайта оферти.
2. За изложената информация или последиците от ползването на други уебсайтове, до които nuts.bg com осигурява връзка.
3. Спрямо клиента в случай на липса на складова наличност на оферирана стока или друга невъзможност оферираната стока да бъде доставена на клиента веднага, или в уговорения срок.

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА
Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на закупуването й. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба, неразопакована или с нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП

 

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

Чл. 4.  (1) Доставчикът на услуги на информационното общество е длъжен да предоставя безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на получателите на услугите и на компетентните органи до следната информация:

– постоянния си адрес или седалището и адреса си на управление; бул.Константин Величков 157-159 МОЛ Атанас Павлов

– адреса, на който упражнява дейността си, ако е различен от адреса по т. 2 бул.Константин Величков 157-159 МОЛ Атанас Павлов

– данни за кореспонденция, включително телефон и адрес на електронна поща, за осъществяване на пряка и навременна връзка с него; -имаме го

– данни за вписване в търговски или друг публичен регистър;

“Нътс бг оод”, ЕИК: ‎204540375,

– информация за органа, осъществяващ контрол върху дейността му, когато тази дейност подлежи на уведомителен, регистрационен или лицензионен режим;

– когато осъществява регулирана професия – информация за камарата, професионалния съюз или организацията, в която доставчикът членува или е регистриран, професионалното звание и държавата, в която то е предоставено, както и препратка към приложимите разпоредби относно правото на упражняване на занаята или професията и указания за достъпа до тях;

– съответно указание, ако е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност;

– друга информация, предвидена в нормативен акт.

(2) Когато при предоставянето на услуги на информационното общество се посочват цени, те трябва да се обозначават по ясен и разбираем начин. Доставчикът на услуги е длъжен да указва дали цените включват данъци, такси и разноски, които формират крайната цена.